• Podmínky poskytování služby

  Podmínky poskytování služby

  Podmínky používání webových stránek

  1. Podmínky

  Přístupem na tuto webovou stránku, souhlasíte s tím být vázán těmito podmínkami užívání webových stránek, všechny platné zákony a předpisy, a souhlasí s tím, že jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, jste zakázáno používat nebo přístup k této stránky. Materiály obsažené v této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy a známkového práva.

  2. použití licence

  Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (Informace nebo software) na webových stránkách CheatsToday.com k osobnímu, Pouze nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, Není převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  upravovat nebo kopírovat materiály;
  Získané materiály jsou využívány pro komerční účely, nebo z jakéhokoliv veřejného vystavení (komerčních nebo nekomerčních);
  pokoušet se o dekompilaci nebo zpětnou analýzu jakéhokoliv softwaru obsažené na webových stránkách CheatsToday.com je;
  odstraňte veškerý autorská práva nebo jiná vlastnická zápisy z materiálů; nebo
  převést materiály na jinou osobu či "zrcadlo" materiály na jakémkoliv jiném serveru.
  Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek a může být ukončena CheatsToday.com kdykoli. Po zrušení vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence, musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

  3. dementi

  Materiály na webových stránkách CheatsToday.com jsou poskytovány "tak jak jsou". CheatsToday.com neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo non-porušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Další, CheatsToday.com nezaručuje ani žádná prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobné výsledky, nebo spolehlivosti použití materiálů na své internetové webové stránky nebo jinak týkající se těchto materiálů nebo z jiných stránek spojených s touto stránkou.

  4. Omezení

  V žádném případě CheatsToday.com ani její dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (počítaje v to, bez omezení, náhradu škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo v důsledku přerušení podnikání,) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů na internetové stránce CheatsToday.com je, i když CheatsToday.com nebo CheatsToday.com pověřený zástupce bylo oznámeno ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk, nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody, tato omezení nemusí vztahovat na vás.

  5. Revize a Errata

  Tyto materiály se objevují na webových stránkách CheatsToday.com by měly zahrnovat technický, typografické, nebo fotografické chyby. CheatsToday.com nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách jsou přesné, kompletní, nebo proud. CheatsToday.com může provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění. CheatsToday.com není, však, žádný závazek aktualizovat materiály.

  6. odkazy

  CheatsToday.com nekontrolovala všechny stránky odkazující na svých internetových stránkách a nenese zodpovědnost za obsah jakékoli takto odkázané stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že by CheatsToday.com lokality. Využití takového souvisejících internetových stránek je na vlastní riziko uživatele.

  7. Site Podmínky užívání Modifikace

  CheatsToday.com může revidovat tyto podmínky používání pro své internetové stránce kdykoli a bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím být vázán tehdejší aktuální verze těchto Podmínek používání.

  8. Rozhodné právo

  Jakýkoli nárok týkající se webové stránky CheatsToday.com se řídí zákony státu Florida, bez ohledu na její ustanovení o konfliktu práva.

  Všeobecné obchodní podmínky pro využívání webových stránek.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Vaše soukromí je pro nás velmi důležitý. tudíž, jsme vyvinuli tuto politiku tak, aby pro vás pochopit, jakým způsobem shromažďujeme, použití, komunikovat a sdělovat a využívat osobní údaje. Doplňuje se popisuje naši politiku ochrany soukromí.

  Před nebo v době shromažďování osobních informací, budeme identifikovat účel, pro který jsou informace shromážděné.
  Budeme shromažďovat a používat osobní údaje pouze s cílem splnění těchto účely specifikované nás i pro jiné účely kompatibilní, pokud získáme souhlas dotyčné osoby nebo fyzické osoby v souladu se zákonem.
  Budeme uchovávat pouze ty osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění těchto účely.
  Budeme shromažďovat osobní údaje o zákonných a spravedlivých dopravních prostředků a, kde se to hodí, s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
  Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které má být použit, a, v rozsahu nezbytném pro tyto účely, musí být přesné, kompletní, a up-to-date.
  Budeme chránit osobní údaje o přiměřených bezpečnostních pojistek proti ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněným přístupem, prozrazení, kopírování, použití nebo změna.
  Vyrobíme snadno dostupné zákazníkům informace o našich politik a postupů týkajících se nakládání s osobními údaji.
  Zavázali jsme se k vedení našeho podnikání v souladu s těmito zásadami, aby se zajistilo, že důvěrnost osobní údaje jsou chráněny a udržovány.

  zanechte odpověď